Eigen-aardigheden

Kleine projectjes

Sommige van mijn werken zijn geen Dienbladen, Snijplanken of Meubels. Deze werken zijn ontstaan doordat ik wilde oefenen of inspiratie had gevonden. Soms stel ik mij zelf een doel zoals de contrabas en is het onderzoek naar hoe het allemaal werkt even leuk als het maken er van.